ค้นหาแหล่งมรดกโลกหรือประเทศ :  

Pakistan (ปากีสถาน)

Archaeological Ruins at Moenjodaro (กลุ่มซากโบราณคดีที่โมเอนโจดาโร)
ประเทศ :ปากีสถาน

ซากนครขนาดใหญ่โมเอนโจดาโรตั้งอยู่ในหุบเขาอินดัส (Indus) เมืองนี้สร้างด้วยอิฐดิบ เมื่อ ๓,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองบริวารตั้งอยู่บนเขื่อนสูง กำแพงดิน และตัวเมืองที่อยู่ต่ำลงมาถูกจัดตามผังที่วางไว้อย่างเคร่งครัด แสดงหลักฐานระบบการวางผังเมืองในสมัยโบราณ

เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 27.32916667 องศา     ลองติจูด : 68.13888889 องศา
Taxila (ตักศิลา)
ประเทศ :ปากีสถาน

จากยุคหินโบราณแห่งซาไรกาลา (Saraikala) มาจนเป็นส่วนหนึ่งของชีร์แค๊ป (Sirkap) (ศตวรรษที่ ๒ ก่อนคริสต์ศักราช) และเป็นเมืองแห่งเซอร์ซัคห์ (Sirsukh) (ศตวรรษที่ ๑) เมืองตักศิลานี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการพัฒนาเมืองอินดัส (Indus) ที่ได้รับอิทธิพจากเปอร์เซีย กรีก และเอเซียกลาง และตั้งแต่ศตวรรษที่ ๕ ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๒ (พุทธศตวรรษที่ ๗) มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาศาสนาพุทธ

เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 33.77916667 องศา     ลองติจูด : 72.8875 องศา
Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and Neighbouring City Remains at Sahr-i-Bahlol (กลุ่มซากโบราณสถานพุทธศาสนาแห่งตักห์ติบาไฮ และซากเมืองใกล้เคียงที่ซาห์ริบาหลอล)
ประเทศ :ปากีสถาน
สถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธแห่งตักห์ติบาไฮ (บัลลังก์แห่งต้นกำเนิด) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑ (พุทธศตวรรษที่ ๖) เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง จึงรอดจากการรุกรานและยังคงอยู่ในสภาพดี ใกล้ ๆ กันเป็นซากเมืองซาห์ริบาหลอลที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน
เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 34.32083333 องศา     ลองติจูด : 71.94583333 องศา
Historical Monuments at Makli, Thatta (อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่มาคลี เมืองทัตตา)
ประเทศ :ปากีสถาน

ทัตตาเป็นเมืองหลวงของ ๓ ราชวงศ์ที่สืบต่อกันมา จนกระทั่งภายหลังถูกปกครองโดยจักรพรรดิโมกุลแห่งเดลลี เมืองนี้ได้รับการประดับตกแต่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๓) ซากเมืองและสุสาน แสดงให้เห็นอารยธรรมในซินด์ (Sind)

เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 24.76666667 องศา     ลองติจูด : 67.9 องศา
Fort and Shalamar Gardens in Lahore (ป้อมและสวนชาลามาร์แห่งลาฮอร์)
ประเทศ :ปากีสถาน

สถานที่ ๒ แห่งนี้เป็นงานชิ้นเอกสมัยอารยธรรมโมกุล (Mughal) รุ่งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิชาห์จาอาน (Shah Jahan) ในบริเวณป้อมมีพระราชวังหินอ่อนและสุเหร่าประดับด้วยหินโมเสคและทอง สวนที่สร้างอยู่ใกล้ ๆ เมืองลาฮอร์นั้นงดงามด้วยแบบที่สร้างลดหลั่นกันเป็น ๓ ระดับ พร้อมด้วยห้องต่าง ๆ น้ำตกและสระประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 31.59027778 องศา     ลองติจูด : 74.30972222 องศา
Rohtas Fort (ป้อมโรห์ทาส)
ประเทศ :ปากีสถาน

หลังจากพ่ายแพ้แก่จักรพรรดิฮูมายัน (Humayun) แห่งโมกุลแล้ว เชอร์ ชาห์ ซูร์ (Sher Shah Suri) ได้สร้างเมืองที่เข้มแข็งขึ้นที่โรห์ทาส ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในตอนเหนือของบริเวณซึ่งปัจจุบันคือปากีสถาน เมืองนี้ไม่เคยถูกพายุและอยู่รอดมาในสภาพสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน บริเวณป้อมปราการประกอบด้วยกำแพงแข็งแรงมหึมา ซึ่งทอดยาวไปมากกว่า ๔ กิโลเมตร มีป้อมปืนและประตูทางเข้าขนาดใหญ่ ป้อมโรห์ทาสเรือเรียกอีกชื่อว่า กีลา โรห์ทาส (Qila Rohtas) เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมทางทหารแบบมุสลิมยุคต้นในเอเซียกลางและใต้

เปิดแผนที่ google   ละติจูด : 32.9625 องศา     ลองติจูด : 73.58888889 องศา
 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  |  แผนผังเว็บไซต์  | แลกลิงค์  |  ข้อมูลอ้างอิง  |  สนับสนุนภาพถ่าย
 
กระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕ - ๒๓  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Phlat, Bang Bamru, Bangkok Thailand 10700 Tel. +662 422 8888